Polityka prywatności

Bardzo istotną sprawą funkcjonowania strony alpejska.com.pl jest ochrona prywatności użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Administrator nie poddaje danych kontrahentów zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Poniżej przedstawione są wszelkie aspekty bezpieczeństwa.

  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem alpejska.com.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: MTL S.C. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Starorudzkiej 10 B.
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@skiresort.com.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych w Serwisie.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
    • Poprzez wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
    • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych osobowych i w uzasadnionych przypadkach ich sprostowania i uzupełnienia. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies, dostęp do Państwa danych mogą mieć wyłącznie firmy serwisujące oprogramowanie służące do obsługi rachunków lub podmioty do tego upoważnione na podstawie innych przepisów (np. izba skarbowa).
W przypadku niesatysfakcjonującego załatwienia sprawy przez Administratora Danych Osobowych osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowe informacje o plikach Cookies

W przypadku osób korzystających ze stron internetowych przetwarzamy dane Użytkowników w celu analizy statystycznej zachowań Użytkownika w obrębie portalu.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych i przechowywane przez przeglądarki internetowe na komputerach osobistych. Głównym ich zadaniem jest ułatwienie korzystania ze stron www: zapamiętane są poprzednie czynności, kliknięcie w dany blok informacyjny, wypełnienie pól (podpowiedzi) w formularzach kontaktowych czy polach komentarzy w aktualnościach, rozdzielczość ekranu, dopasowanie odpowiedniej wtyczki Adobe Flash. Pliki cookies stosowane w naszych serwisach są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych powiązanych z plikami cookies jest Art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Zgoda ta może zostać wyrażona poprzez wykorzystanie właściwych ustawień technicznych oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu.
Przez używanie Stron MTL S.C. wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką. Zgodę możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce, jednocześnie muszą Państwo pamiętać, że pozostaje zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Strona wykorzystuje następujące pliki cookie:

Zarządzanie plikami cookie
Plikami cookies stosowanymi na stronach MTL S.C. można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony, oznacza to, że robicie to Państwo wyłącznie na takich zasadach na jakie pozwalają ustawienia Państwa przeglądarki. Jeśli więc pozwolili Państwo przeglądarce obsługiwać pliki cookies, nasza strona zinterpretuje to również jako Państwa przyzwolenie na obsługę naszych cookies.

Wycofanie zgody odbywa się poprzez zarządzanie plikami cookies.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te również można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usług na stronach internetowych.

Na stronie mogą być zainstalowane odnośniki i wtyczki do innych stron. Podczas przeglądania naszej strony przeglądarka użytkownika odpytuje się o zawartość do wyświetlenia ze stron zewnętrznych. Jednocześnie przeglądarka „przedstawia się” tej stronie wymieniając się między innymi informacjami zawartymi w plikach cookies. Firmy zewnętrzne mogą poprzez taką interakcję również instalować pliki cookie w przeglądarkach użytkowników. Pozyskane w taki sposób dane firmy te mogą wykorzystywać zgodnie ze swoimi politykami prywatności, w tym łączyć z danymi które posiadają z innych źródeł (np. z kont kont w portalach społecznościowych, czy informacjami przekazywanymi przez inne strony www). Informacje takie mogą również zostać wykorzystane np. do doboru treści reklamowych prze te portale. 
Spółki z którymi współpracujemy w zakresie przetwarzania informacji związanych z plikami cookies o których mowa to Google Ireland i Meta Ireland.

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych pliki cookies mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie – ponieważ ADO nie ma wiedzy, czy i kiedy internauta będzie chciał korzystać z portalu jednocześnie wykorzystując ustawienia i preferencje związane z plikami cookies. Dane nie będą jednak przetwarzane dłużej niż użytkownik strony pozwoli na to poprzez ustawienia przeglądarki.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych osobowych, jednak w sytuacjach w których przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, MTL S.C. nie zachowuje, nie uzyskuje ani nie przetwarza dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby wyłącznie po to, aby zrealizować jej prawa. W takim przypadku nie mają zastosowania art. 15 – 20 Rozporządzenia RODO.
Korzystanie ze stron administrowanych przez MTL S.C., a więc korzystanie z plików cookie jest całkowicie dobrowolne.

Więcej informacji o tym, jak działają ciasteczka, do czego służą, znaleźć można na stronie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące prowadzenia Newslettera

Dane osobowe związane z prowadzeniem newslettera przez Administratora są przetwarzane są w celu wsparcia struktur sprzedażowych i nawiązania pozytywnych relacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami MTL S.C. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. A RODO. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowej zawartej w newsletterze wystarczy podać swój adres w odpowiednim formularzu na stronie.

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od MTL S.C. usunięcia ich, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem, który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.

Dodatkowe informacje dotyczące dokonywania rezerwacji

Dane pochodzące z formularza służącego rezerwacjom przetwarzane są w celu realizacji umowy, przeprowadzenia zgodnych z prawem rozliczeń a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzanie jest więc Art. 6 ust. 1 lit. B, C i F RODO.
Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.
Dane będą przechowywane 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego.
Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od administratora w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
Konieczność zbierania danych osobowych klientów nie jest wymagane prawem, lecz realizacja usługi bez ich podania nie będzie możliwa.

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania odpowiedzi na pytania wysłane z użyciem formularzach na stronie

Dane osobowe związane z prowadzeniem korespondencji przez Administratora w tym udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji eventów pochodzące z formularza kontaktowego są przetwarzane są w celu wsparcia struktur sprzedażowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. A RODO. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas odpowiedzi (mogącej zawierać informacje handlowe) wystarczy podać swój adres w odpowiednim formularzu na stronie wraz zadanym pytaniem.

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od MTL S.C. przenoszenia, usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Państwa dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi, wycofania zgody lub załatwienia poruszonej przez Państwa sprawy w inny sposób.

Dodatkowe informacje dotyczące współpracy z kontrahentami

Dane kontrahentów przetwarzane są w celu realizacji umowy, przeprowadzenia zgodnych z prawem rozliczeń a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzanie jest więc Art. 6 ust. 1 lit. B, C i F RODO.
Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.
Stosownie do przepisów art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy przechowują księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (por. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to więc, że podatnicy są zobowiązani do przechowywania ksiąg podatkowych oraz związanych z ich prowadzeniem dokumentów i ewidencji (na przykład dla celów VAT) przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przechowywania może zostać wydłużony w przypadku, gdy bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpocznie się, ulegnie zawieszeniu bądź zostanie przerwany (zob. art. 68-71 Ordynacji podatkowej).
Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od MTL S. C. w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
Konieczność zbierania danych osobowych kontrahentów w celu prowadzenia rozliczeń wymagane jest przez Art. 106e ustawy o VAT i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur rozszerzone o inne informacje które są pomocne w obsłudze FV np. dane kontaktowe i informacje dotyczące sposobów płatności. 

Dodatkowe informacje dla kandydatów do pracy

Dane osobowe kandydatów na pracowników przetwarzane są w celu prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia akcji rekrutacyjnych, podjęcie działań przed zawarciem umowy pomiędzy MTL S.C. a kandydatem na pracownika. Przechowywanie aplikacji do dalszych rekrutacji lub przetwarzanie danych wykraczających poza zakres wskazany w Rozporządzeniu Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej Rozporządzenie) odbywa się w oparciu o Państwa zgodę, którą wyraziliście Państwo poprzez przekazanie ich do naszej Spółki.

Zgodę tą możecie Państwo odwołać w każdej chwili, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia danych, jednak przetwarzanie, które miała miejsce przed jej odwołaniem pozostanie zgodne z prawem.

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, o ile strony wspólnie nie ustalą innego terminu.

Kandydaci mają prawo do żądania od administratora usunięcia danych osobowych, a w uzasadnionych przypadkach do żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Zasadność zbierania danych kandydatów na pracowników wynika z Rozporządzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące monitoringu wizyjnego

Rejestracja zdarzeń w zakresie zagrożenia dla osób, mienia, wykrycia i rejestracji wykroczeń i przestępstw. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego osób znajdujących się na terenie należącym do niego, jak również w monitorowaniu pracowników dla celów bezpieczeństwa i zarządzania. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką są osoby przebywające na terenie należącym do ADO i mają pokrycie w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych (zwanej ‘Kartą’) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (‘EKPCz’) np. prawo do wolności oraz bezpieczeństwa (Artykuł 6 Karty oraz artykuł 5 EKPCz), lub prawo własności (Artykuł 17 Karty oraz artykuł 1 Protokołu nr do EKPCz).
Dane z monitoringu mogą zostać ujawnione innym podmiotom (np. Policji) na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane z monitoringu przechowywane są do 30 dni od daty rejestracji. Ze względu na specyfikę samego procesu przetwarzania prawa podmiotów danych będą realizowane w miarę możliwości i w taki sposób, aby nie naruszyć praw lub wolności innych osób. Może więc zdarzyć się sytuacja, w której pewne żądania nie będą mogły zostać zrealizowane (np. prawo do sprostowania danych).

Informacje o Prawach Autorskich

Prawa autorskie do zawartości strony skiresort.com.pl  i wszelkich publikacji i zdjęć prezentowanych na jej stronach należą do MTL S.C. o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych oraz rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną obecnie części lub w całości strony skiresort.com.pl oraz publikacji i zdjęć prezentowanych na jej stronach jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z MTL S.C.

Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez naszej zgody lub niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami jest zawsze naruszeniem praw autorskich, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.